1401/05/22امروز :

تعاونی چند منظوره فرهنگیان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری


رزومه اعضاءهیأت مدیره شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان - اسفند 1398

ردیفنام و نام خانوادگیسمت درشرکتخلاصه سوابق و خدمت در آموزش و پرورش
2آقای مهندس مجید مظفری مدیر عامل وعضو هیئت مدیرهمدرس و مدیر گروه موظف دانشگاه فرهنگیان - مؤلف کتب درسی - مدرس پاره وقت دانشگاه های اصفهان و دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان - رئیس مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان
3آقای سید جلال نوریهرییس هیئت مدیرهریاست هنرستان - مدیر کل آموزش وپرورش استان مازندران - رییس آموزش وپرورش ناحیه 5 اصفهان - رییس دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان- موسس مدارس از راه دورو..
4آقای سیدمرتضی امین جواهریعضو هیأت مدیره و نایب رئیسمعاونت آموزشی مرکزتربیت معلم شهید باهنراصفهان - رئیس آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان - رئیس آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
5آقای سعید حیدری سیچانیعضو هیأت مدیره و منشیمدرس مراکز تربیت معلم استان اصفهان - مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان - معاونت اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان
6آقای منصور یزدانیعضو هیأت مدیرهرئیس دبیرستان شهرستان فارسان - رئیس اداره آموزش و پرورش فارسان - مدرس تربیت معلم استان چهارمحال بختیاری - معاون اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال بختیاری - رئیس اداره آموزش و پرورش زرین شهر
7آقای علی محمد قربانیعضو هیأت مدیرهمعاونت آموزشی آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان - 15 سال مدیریت دبیرستان و پیش دانشگاهی
8آقای مهندس مرتضی محمدیعضو هیأت مدیرهمعاونت اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان - مدرس مراکز تربیت معلم اصفهان - معاون مالی اداری تربیت معلم حضرت فاطمه زهرا(س)