1401/05/22امروز :

تعاونی چند منظوره فرهنگیان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری

استخدام


 نیازهای فعلی  شرکت تعاونی تولیدی توزیعی چند منظوره فرهنگیان استان اصفهان

1- حسابدار با مدرک حداقل لیسانس حسابداری و تجربه مفید حسابداری شرکتی

2- مدیر پروژه های ساختمانی دارای مدرک مرتبط و تجربه مفید

درصورت داشتن شرایط رزرومه خود رابه ایمیل taavonifarhangian1399@gmail.com ارسال نمایید

- جهت اطلاعات بیشتر با شرکت تماس بگیرید.