1401/05/22امروز :

تعاونی چند منظوره فرهنگیان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری

شناسنامه شرکت


نام شرکت : شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان


ابتدا نام شرکت تعاونی چندمنظوره عام فرهنگیان استان اصفهان بود که بر اساس صورتجلسه مورخ 1384/10/5 تغییر کرده .


سرمایه اولیه شرکت:820/000/000 ریال منقسم به 8200 سهم 100/000 ریالی


نوع کار و فعالیت:تولیدی


تاریخ تأسیس ( آغاز فعالیت قبل از ثبت شرکت ):1375/12/19


تاریخ ثبت شرکت:1376/3/4


شماره ثبت شرکت:12864


شناسه ملی شرکت:10260338851


کداقتصادی شرکت:411179581817


شماره عضویت در اتاق تعاون:4085هیأت مؤسسان شرکت ( اولین دوره هیأت مدیره شرکت ) :

آقایان : 1- سیدمرتضی امام جمعه ( رئیس) 2 - محمد لباف زاده ( نایب رئیس ) 3 - محمدرضا آذری بروجنی (منشی) 4- سیدحسین مرتضوی درچه ( عضو اصلی ) 5 - سید عبدالعلی جزایری شوشتری ( عضو اصلی ) 6 - منوچهر براتی احمد آبادی ( عضو اصلی ) 7 - محمدرضا عبدالله نجف آبادی ( عضو اصلی )

اسامی اولین دوره بازرسان شرکت :

آقایان : 1 - آیت الله ایزدیان 2 - سید مرتضی امین جواهری 3 - قاسم سلمانی


اسامی رؤسای هیأت مدیره شرکت از بدو تأسیس :

آقای سیدمرتضی امام جمعه زاده ( از بدو تأسیس لغایت 88/5/18 )
آقای سید مرتضی امین جواهری ( از 88/5/19 لغایت 94/5/18 )
آقای سعید زائری اصفهانی ( از 94/5/19 تا 1397 )
آقای سیدجلال نوریه (اکنون)


اسامی مدیران عامل شرکت از بدو تأسیس :

1 - آقای محمد مرتضوی خارج از هیأت مدیره ( مدیرعامل در بدو تأسیس ) )
2 - آقای سیدعبدالعلی جزایری شوشتری
3 - آقای محمدرضا آذری بروجنی
4 - آقای منصور یزدانی
5 - آقای محمود رحیم لباف زاده
6 - آقای سیدجلال نوریه
7 - آقای مجیدمظفری