1401/05/22امروز :

تعاونی چند منظوره فرهنگیان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری


نام: جی شیر


مکان: مشتاق سوم پشت بانک خون

مساحت:4200متر

تعدادواحد: 62

شرح مختصر: واقع در ابتدای خیابان مشتاق سوم – جنب کانال جی شیر – روبه روی سازمان آب – پشت ساختمان دانشگاه پیام نور و بانک خون، که در دو فاز پیش فروش شد. ثبت نام فاز اول این پروژه در تاریخ 1398/01/14 آغاز شد. متراژ تقریبی زمین حدود 2150 مترمربع و 62 واحد آپارتمانی در دوبلوک مجزا و متراژ تقریبی هر واحد حدود 93 الی 180 مترمربع میباشد و فاز دوم به متراژ تقریبی زمین 2150 مترمربع و 62 واحد در دو بلوک است.تجهیز کارگاه، خاکبرداری و زه کشی این پروژه به اتمام رسیده و در مرحله پایدارسازی گود میباشد .

بلوک: 2

طبقه: 0