1401/05/22امروز :

تعاونی چند منظوره فرهنگیان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری


نام: فرهنگ 14


مکان: صمدیه لباف

مساحت:650

تعدادواحد: 18

شرح مختصر: زمینی با متراژ تقریبی متر 650 مربع با تعهد پروانه از سوی مالک ، واقع در خیابان صمدیه لباف به قیمت تقریبی 5/4 میلیارد تومان جهت احداث پروژه مسکونی 20تا15 واحدی از منبع بودجه مالی شرکت خریداری شده است

بلوک: 1

طبقه: 4