1401/05/22امروز :

تعاونی چند منظوره فرهنگیان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری


نام: ارغوانیه 4 - فرهنگ 16


مکان: بلوار ارغوانیه – بلوار سروستان (نزدیک به دانشگاه آزاد)

مساحت:1700

تعدادواحد: 44

شرح مختصر: واقع در بلوار ارغوانیه – بلوار سروستان (نزدیک به دانشگاه آزاد) زمینی با متراژ تقریبی 1700 متر در تاریخ 22/06/1399 ثبت نام آن آغاز شد. شرکت 41 واحد از44 واحد را به اعضا واگذار کرد و متراژ تقریبی واحدها حدود 125 مترمربع میباشد. در مرحله اصلاح پروانه و شروع خاکبرداری.( سه واحد متعلق به شرکت می باشد)

بلوک: 2

طبقه: 6