1401/05/22امروز :

تعاونی چند منظوره فرهنگیان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری

 
برگزاری مجمع سال 99

الف)  در تاریخ 29 آبان 1399 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مرحله دوم ( نوبت اول) با توجه به شرایط و به دلیل محدودیت های کرونایی، به صورت برخط( آنلاین) از طریق گروه واتساپی، که توسط شرکت با حضور نمایندگان و رابطان نواحی و مناطق و هیئت مدیره و بازرسان محترم تشکیل شد، برگزار گردید. در این جلسه گزارش هیئت مدیره، بازرسان، حسابدار و حسابرس ارائه گردید و مواردی که در دستور کار جلسه قرار داشت پس از بررسی به تصویب رسید.

ب) انتخابات و مصوبات:

در آگهی منتشر شده در تاریخ 99/08/07 از اعضای محترمی که داوطلب بازرسی شرکت بوده اند درخواست شد که تا پایان وقت اداری روز 1399/08/15 با مدارک لازم جهت ثبت نام به دفتر شرکت مراجعه نمایند و 15 نفر از اعضای محترم، کاندیدای بازرسی شرکت بودند. در روز جمعه 30 آبانماه 1399 رای گیری برای انتخاب بازرسان محترم در محل مرکز تحقیقات معلمان واقع در خیابان شمس آبادی انجام گرفت و نمایندگان پس از آشنایی با سابقه و رزومه کاری داوطلبان در انتخابات شرکت نموده و پس از شمارش آرا به ترتیب آقایان : مهندس محمدعلی خادم القرآن ، مهندس سعید زائری و مهندس بهنام مهدی خشوئی با اکثریت آرا به سمت بازرسی شرکت رسیدند. در ضمن فرم نظرسنجی با 16 بند در اختیار نمایندگان قرار گرفت و مصوبات اخذ گردید.