1401/05/22امروز :

تعاونی چند منظوره فرهنگیان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری

 
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده سال 1400

  در تاریخ 9 دیماه 1400 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مرحله دوم ( نوبت اول) و مجمع عمومی فوق العاده با حضور نمایندگان و رابطان نواحی و مناطق و هیئت مدیره و بازرسان محترم در محل اردوگاه شهید بهشتی واقع در شهر ابریشم برگزار گردید. در این جلسه گزارش هیئت مدیره، بازرسان، حسابدار و حسابرس ارائه گردید و مواردی که در دستور کار جلسه قرار داشت پس از بررسی به تصویب رسید.

در روز پنجشنبه 9 دی ماه 1400 رای گیری برای انتخاب بازرسان و هیئت مدیره محترم انجام گرفت و نمایندگان پس از آشنایی با سابقه و رزومه کاری داوطلبان در انتخابات شرکت نموده و پس از شمارش آرا به ترتیب
آقایان : مهندس سعید زائری ، مهندس سید جلال نوریه و منصور یزدانی با اکثریت آرا به سمت بازرسی شرکت رسیدند.
و آقایان : مهندس مجید مظفری ، مهندس مجتبی زائری ، سیدمرتضی امین جواهری، سعید حیدری ، رضا نریمانی، حسنعلی دهقانی و اسماعیل منصوریان به ترتیب و با اکثریت آرا به سمت هیئت مدیره شرکت رسیدند.