1401/05/22امروز :

تعاونی چند منظوره فرهنگیان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری

 
پایان مرحله اسکلت بتنی پروژه ارغوانیه 2 ( فرهنگ 13 )
عملیات اسکلت بتنی پروژه فرهنگ 13 در آذر ماه سال 1399 آغاز شد و هم اکنون در مراحل پایانی اجرا می باشد.