1401/05/22امروز :

تعاونی چند منظوره فرهنگیان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری

 
آگهی جذب نیرو


🌟 اطلاعیه 🌟
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان در نظر دارد یک نفر حسابدار با مشخصات زیر را استخدام نماید :
۱_ دارای مدرک لیسانس حسابداری
۲_ تجربه کافی در امور مالی و حسابداری شرکتی

افراد متقاضی حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ سوابق مربوطه را به شرکت ارائه فرمایند.