1401/05/22امروز :

تعاونی چند منظوره فرهنگیان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری

 

امضای قراداد سفت کاری پروژه های ارغوانیه 2 و 3 ( فرهنگ 13 و 15)

با پایان عملیات تجهیز کارگاه ، خاکبرداری و پایدارسازی گود پروژه ی فرهنگ 13 و نزدیک شدن به پایان خاکبرداری پروژه فرهنگ 15 ، و آغاز عملیات سفت کاری ، قراردادهای سفت کاری این پروژه ها آماده و به امضاء اعضای محترم این دو پروژه رسید.