1401/05/22امروز :

تعاونی چند منظوره فرهنگیان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری

 
آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( مرحله دوم ) نوبت اول
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( مرحله دوم ) نوبت اول شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/05/27 برگزار خواهد شد در محل خانه معلم شماره 3 اصفهان برگزار خواهد شد. لذا از کلیه نمایندگان و رابطان نواحی و مناطق دعوت می شود ، راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند