1401/05/22امروز :

تعاونی چند منظوره فرهنگیان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری

 
آغاز عملیات خاکبرداری پروژه فرهنگ 16
  با پایان عملیات تجهیز کارگاه پروژه فرهنگ 16،  عملیات خاکبرداری این پروژه از روز 1399/09/24 آغاز شده است.