1401/05/22امروز :

تعاونی چند منظوره فرهنگیان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری

 
تحويل واحدهاي پروژه ارغوانيه يک ( فرهنگ 12 ) به اعضا

با توجه به اينکه کليه انشعابات و تجهيزات مجموعه فرهنگ 12 نصب و آماده بهره برداري مي باشد، روز سه شنبه 2 ديماه 1399 بازديد اعضاي پروژه از امکانات تکميلي اين پروژه انجام گرفت و در روز شنبه 6 ديماه 1399 با حضور اعضا در دفتر شرکت تعاوني، و با توجه به بازديد اخير و همچنين امتياز حاصله از پرداخت های خود، پارکينگ و انباري مورد نظر را انتخاب کرده و با تسويه حساب و بازديد نهايي از تمامي تجهيزات داخلي واحدها،  واحدهاي خود را بطور کامل تحويل گرفتند.